De allerjongste, beginnende muzikanten kunnen kennismaken met muziek en samenspel in ons orkest “Tutti Colore”. De naam Tutti Colore is gebaseerd op de vrolijk gekleurde plastic leeninstrumenten die de kinderen krijgen. Enthousiame voor muziek en samen plezier maken staan tijdens de lessen voorop. “Tutti Colore” staat onder leiding van Lina Kuipers .

Voor de starters (basisschool vanaf groep 5) is het introductie orkest Tutti Colore opgericht. De  Tutti Colore repetities worden in series van 10 repetities met enige regelmaat georganiseerd.

Heb je interesse? Mail om te informeren of er op dit moment een repetitiemogelijkheid is naar: info@sintmartinus.nl

Onze jeugdleden  worden bij zoveel mogelijk activiteiten betrokken, zodat ze alvast wat van de sfeer kunnen proeven van de harmonie. Ook worden er losse activiteiten georganiseerd voor de jeugd, waarbij vooral gezelligheid centraal staat.